Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

sandycopper
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viabe-yourself be-yourself
sandycopper
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
sandycopper
9432 77b6 500
Reposted fromadejsza adejsza viamaardhund maardhund
sandycopper
6657 8bd1
Reposted frometerycznie eterycznie viamaardhund maardhund
sandycopper
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaadurowe adurowe
sandycopper
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viaiamanartist iamanartist
sandycopper
sandycopper
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
sandycopper
sandycopper
0924 91d1 500
Reposted fromvideogames videogames viaoll oll
sandycopper
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaoll oll
sandycopper
0959 5881
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaoll oll
sandycopper
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viakompleksdziury kompleksdziury
sandycopper
4516 b9a1 500
Reposted fromkaiee kaiee viarunkenstein runkenstein
sandycopper
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viarunkenstein runkenstein
sandycopper
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viacorazon corazon
sandycopper
8706 f2c7 500
Reposted fromexistential existential viaoll oll
sandycopper
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaoll oll
sandycopper
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaoll oll
sandycopper
3511 6935
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaesste esste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl