Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

1837 ddff 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaCarridwen Carridwen
sandycopper
8269 89df 500
Reposted fromqb qb viadzony dzony
sandycopper
9836 9841 500
Reposted fromtrashpanda trashpanda viasouxie souxie
sandycopper
to nie Ciebie całowałam -
nie miej złudzeń.

myślałam o nim
Twoje usta było po prostu pod ręką.
Reposted fromorchis orchis viaprzeblyski przeblyski
sandycopper
"Są takie oczy, nie pozna pan po nich, że płakały. Wystarczy je otrzeć. A są takie, że płacz długo w nich stoi, nawet gdy dawno płakały. I ona takie miała."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromborn2die born2die viaanakarenina anakarenina
5395 52a2 500

polarcadia:

“The truth is out there.”

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viastonerr stonerr
sandycopper
Olaf Hajek 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viastonerr stonerr
sandycopper
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viawpuscmnie wpuscmnie
sandycopper

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawpuscmnie wpuscmnie
sandycopper

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasoundofsilence soundofsilence
sandycopper
3584 adef
Reposted fromposzum poszum viaszarakoszula szarakoszula
sandycopper
sandycopper
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viaszarakoszula szarakoszula
0166 0136 500
Reposted fromidiod idiod vialarwyastralne larwyastralne
sandycopper
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface vialexxie lexxie
9395 9911 500
Reposted fromfagshionista fagshionista vialexxie lexxie
sandycopper
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
sandycopper
0297 0f76

serious:

who were you?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl