Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

sandycopper
sandycopper
2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viakitana kitana
sandycopper
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viastonerr stonerr
sandycopper
7368 9224
Reposted frommisza misza viastonerr stonerr
sandycopper

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiblameyou iblameyou
sandycopper
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
sandycopper
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viauciekam uciekam
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaiblameyou iblameyou
sandycopper
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaszszsz szszsz
sandycopper
sandycopper
Nie, pan nie zrozumiał. Powiadam panu, że to polega na zaczynaniu od nowa
— Camus 'Dżuma'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed

May 23 2017

sandycopper
1209 ec57 500
Reposted frommarshallmathers marshallmathers viaeretika eretika
sandycopper
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaaynis aynis
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viamahoniova mahoniova
2186 c09a
Reposted fromzamulasz zamulasz viamahoniova mahoniova
2910 237f 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow @introvertunites​​​.

Reposted fromclitoris clitoris viamahoniova mahoniova
sandycopper

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viala-lu la-lu
sandycopper
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viala-lu la-lu
sandycopper
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viala-lu la-lu
0084 1c94 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl