Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

sandycopper

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaaynis aynis
9522 6f85
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaaynis aynis
7054 0227
Reposted fromfreakish freakish viaberewere berewere
sandycopper
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaaynis aynis
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaaynis aynis
sandycopper
i think it’s important to realize you can miss something,
but not want it back.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawaken awaken
sandycopper
0766 9bfd
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaawaken awaken
sandycopper
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viaawaken awaken
sandycopper
4744 c972 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaawaken awaken
sandycopper
4530 b68b
sandycopper
6406 8ce7
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viawolalabym wolalabym
sandycopper
5243 ada1
Reposted frompierdolony pierdolony viawolalabym wolalabym
sandycopper
6969 5071
Reposted fromkerosine kerosine viawolalabym wolalabym
sandycopper
7829 5d26
sandycopper
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 vianot-alice not-alice
sandycopper
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianot-alice not-alice
sandycopper
sandycopper
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu vianot-alice not-alice

April 23 2017

sandycopper
7837 845a
sandycopper
4764 ebd5 500
Reposted fromonionrings onionrings viacornis cornis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl