Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viafotoplastikon fotoplastikon

April 09 2017

sandycopper
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
sandycopper

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
sandycopper
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianot-alice not-alice
sandycopper
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viaSeventeenRed SeventeenRed
sandycopper
Owszem, rozpierdala mnie od środka, ale nigdy Ci o tym nie powiem, Boże, spraw, aby ON budząc się jutro rano zrozumiał że: kocha mnie, tęskni za mną i nie może beze mnie żyć. Amen.
sandycopper
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viadfw777 dfw777

March 29 2017

sandycopper
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viakoralina koralina
sandycopper
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSeventeenRed SeventeenRed
sandycopper
0660 62fa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafotoplastikon fotoplastikon
sandycopper
9853 1198 500
Reposted fromerial erial viafotoplastikon fotoplastikon
sandycopper
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viajustmadd justmadd
sandycopper
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viaSeventeenRed SeventeenRed
sandycopper
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSeventeenRed SeventeenRed
sandycopper
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viakoralina koralina
sandycopper
I have the exact same skirt !
sandycopper
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viaSeventeenRed SeventeenRed
0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viaSeventeenRed SeventeenRed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl